Ouderwerkgroep

De ouderwerkgroep helpt bij de organisatie van diverse activiteiten en evenementen. Het betreft hier onder andere het Sinterklaasfeest, de kerstviering, het paasfeest, de sportdag of andere feesten en activiteiten.

 

De ouderwerkgroep is zo samengesteld dat vanuit elke groep (minstens) één ouder in deze groep is vertegenwoordigd. Deze ouder functioneert tevens als klassenouder. Ieder schooljaar wijzigt de samenstelling van de ouderwerkgroep onder andere als gevolg van leerlingen (groep 8) die de school verlaten. Hierdoor kunnen elk jaar nieuwe ouders zich weer melden.

 

Helaas ligt de ouderwerkgroep al een tijdje stil vanwege de coronamaatregelen. De werkgroep zal weer starten als dit mogelijk is.