Ouderbijdrage

(Vrijwillige) geldzaken

 

Wij doen een beroep op u om de school met een onderstaande financiële bijdrage te helpen met het organiseren van diverse activiteiten en de aanschaf van extra materialen.
De school zal u aan het begin van het schooljaar vragen om de activiteitenbijdrage over te maken. De activiteitenbijdrage is voor de vele activiteiten van uw kind(-eren) en wordt o.a. aan het volgende besteed:

  • onkosten bij festiviteiten als Sinterklaas, Kerst, Pasen, projectweek, sportdag, etc
  • de Kinderboekenweek

Via publicatie door de MR en nieuwsbrief zal er een financiële verantwoording en een begroting worden gepresenteerd.

 

Activiteiten gelden € 50,- Te betalen voor 1 februari

 

Kinderen van ouders die dit niet (kunnen) betalen, worden niet uitgesloten van deelname aan bovenstaande activiteiten. Wél is de school afhankelijk van de extra inkomsten uit de vrijwillige ouderbijdrage om deze activiteiten te kunnen blijven organiseren.

 

Voor de kinderen die in de periode van 1 augustus tot 1 januari voor het eerst op school komen vragen we het volledige bedrag. Van 1 januari tot 1 juni vragen we 50%.