Peuterspeelzaal de Bereboot

KIJK De Bereboot 
Peuterspeelzaal KIJK De Bereboot bevindt zich in basisschool De Driemaster in Voorburg en biedt peuters dagelijks diverse, uitdagende activiteiten. De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Puk & Ko dat de kinderen goed voorbereid op de bassischool. Door middel van thema's die aansluiten bij de interesse van de peuters stimuleren wij de ontwikkeling van de Nederlandse taal, besteden wij aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de ruimtelijke ontwikkeling van de peuter. Op de peuterspeelzaal wennen de kinderen aan het gezamenlijk beleven van activiteiten. Al lerend en spelend werken de kinderen samen en leren zij te luisteren. De peuterspeelzaal heeft 2 groepen.

De ontwikkeling van de peuters wordt nauwkeurig bijgehouden aan de hand van observatielijsten. De peuterspeelzaal bereidt de kinderen voor op de basisschool. Om de overgang naar de basisschool goed te laten verlopen, is er overleg met de leerkrachten van de onderbouw.
www.kijkpeuterspeelzalen.nl/kijk-de-bereboot.html


Ouders worden betrokken bij het VVE-programma (voorschool)
Voorafgaand aan de thema’s die in de groep behandeld worden, is er een ouderochtend. Op deze ochtenden leggen we aan u uit waar we de komende 4 weken aan werken. Op deze manier wordt u betrokken bij de peuterspeelzaal en de ontwikkeling van uw kind.

Doorstroom naar de buitenschoolse opvang (BSO)
Na de peuterspeelzaal stromen veel peuters door naar de buitenschoolse opvang. KIJK peuterspeelzalen biedt deze opvangvorm niet, maar werkt nauw samen met Dak kindercentra. Kindercentrum Eva Dak, onderdeel van Dak kindercentra, biedt de kinderen van basisschool De Driemaster buitenschoolse opvang. Hierdoor kunnen de kinderen  in een veilige bekende omgeving plezier maken en bijkomen van de schooldag.

Kom eens kennismaken
Wilt u een keertje langskomen om de peuterspeelzaal te bekijken en kennismaken met de pedagogisch medewerkers, neem dan contact op met de locatie via het telefoonnummer 070 386 94 14. Voor aanmelding en meer informatie verwijs ik jullie naar de website van Kijk peuterspeelzalen;
www.kijkpeuterspeelzalen.nl