Peuterspeelzaal de Bereboot

Eva Dak Peuteropvang de Bereboot

De Bereboot 
Eva Dak Peuteropvang De Bereboot bevindt zich in basisschool De Driemaster in Voorburg en biedt peuters dagelijks diverse, uitdagende activiteiten. De peuterspeelzaal werkt met het VVE-programma Uk & Puk dat de kinderen goed voorbereid op de bassischool. Door middel van thema's die aansluiten bij de interesse van de peuters stimuleren wij de taal-spraakontwikkeling, besteden wij aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling en de motorischeontwikkeling van de peuter. Op de peuteropvang wennen de kinderen aan het gezamenlijk beleven van activiteiten. Al lerend en spelend werken de kinderen samen en doen zij nieuwe ervaringen op. De peuterspeelzaal heeft één groep.

De ontwikkeling van de peuters wordt nauwkeurig bijgehouden aan de hand van observatiesysteem Kijk! De peuterspeelzaal bereidt de kinderen voor op de basisschool, om de overgang naar de basisschool goed te laten verlopen.Ouders worden betrokken bij het VVE-programma

 

Kom eens kennismaken
Wil je een keertje langskomen om de peuteropvang te bekijken en kennismaken met de pedagogisch medewerkers, neem dan contact op met onze afdeling Klantadvies 088-7502110. Voor aanmelding en meer informatie verwijs ik je naar de website van Dak Kindercentra; www.dakkindercentra.nl/kinderopvang/peuteropvang-2-4-jaar/voor-en-vroegschoolse-educatie-vve.html