Medezeggenschapsraad

Op iedere school is een Medezeggenschapsraad (MR). Door maatschappelijke en onderwijskundige ontwikkelingen moeten scholen steeds meer een eigen beleid uitstippelen. Hierbij gaat het dan bijvoorbeeld om zorgverbreding, vorm van onderwijs, personeelsbeleid, financiën, etc. De Medezeggenschapsraad heeft in deze ontwikkelingen een belangrijke taak.

 

Zij bestudeert de voorgenomen besluiten en geeft daarop haar advies of instemming. Ook brengt de Medezeggenschapsraad onderwerpen ter sprake of neemt initiatieven die de school aangaan en/of het onderwijs ten goede komen. De Medezeggenschapsraad heeft regelmatig contact met de directie die als adviseur de vergaderingen van de Medezeggenschapsraad bijwoont.


De Medezeggenschapsraad bestaat uit een personeelsgeleding en een oudergeleding. Iedere geleding levert drie leden, die door middel van een verkiezing worden gekozen uit hun eigen achterban. Deze leden worden steeds voor een periode van twee jaar gekozen en kunnen maximaal zes jaar zitting hebben in de MR.

De MR vergadert minimaal vier maal per schooljaar. De vergaderingen zijn openbaar. 

 

U kunt de MR bereiken op het mailadres: mr@driemastervoorburg.nl

 

Leerkrachten:

 

 

Pien Schenck

Kompas
ondersteuning, Kompas
pschenck@driemastervoorburg.nl 

 

 

Naomi Smeding

rt
nsmeding@driemastervoorburg.nl  

 

 

Patricia Laman

Leerkracht in opleiding groep 4

plaman@driemastervoorburg.nl

 

 

 

Ouders:

Vendad Themps

Vader van Stevie (groep 5)

 

Ik ben Vendad Themps, de vader van dochter Stevie die in groep 5 zit. Ik werk bij EVBox, een bedrijf die laadpalen voor elektrische auto’s maakt. Ik doe daar een operationele functie aan de software kant van het bedrijf. Ik heb mij opgegeven voor de MR omdat ik graag een steentje bij wil dragen aan de school, aangezien de school zoveel voor Stevie en alle andere kinderen doet. Ik wil ook graag de verbinding tussen de leraren en de ouders zijn, en samen ideeën uitwerken die de school en de buurt nóg leuker maken. Ik zou het ook leuk vinden om een brug te slaan met de ouders die de Nederlandse taal niet (volledig) machtig zijn, om te kijken hoe de informatievoorziening nóg beter kan

 

 

Mirjam Blok

Pleegmoeder van Jely (groep 7)

 

Mijn naam is Mirjam Blok.

Ik ben pleegmoeder van Jely (groep 7).

Ik ben getrouwd met Martin. Naast Jely zorgen we ook voor Robin en in de weekenden voor de broer van Jely. Door de week woont hij op een groep en gaat naar speciaal onderwijs.

Nu Robin naar school is werk ik een paar uur in de week bij de Hema in the Mall of the Netherlands. We zijn een christelijk gezin en hebben daarom ook bewust gekozen voor de Driemaster. Onderwijs vinden wij als gezin belangrijk. Omdat de kinderen veel uren per dag op school zijn denk ik dan ook graag mee over verschillende onderwerpen. Ik heb een vergadering van de MR bijgewoont en denk dat ik een positieve bijdrage kan leveren aan de MR van deze school.

 

 

 

Mike van Holsteijn
Vader van Giovanni (groep 8)

 

Ik ben Mike, 49 jaar en ik ben de vader van Giovanni. Ik ben werkzaam als analist in de ploegendienst.

 

Sinds dat Giovanni hier op school zit, probeer ik zoveel mogelijk te helpen op school, ook als hulpouder, zover ik kan natuurlijk. Graag zou ik nog meer willen doen voor school, voor de ouders en het allerbelangrijkste de kinderen. Daarom ben ik lid geworden van de MR en hoop ik een goede vertegenwoordiger te zijn voor de kinderen en de ouders.

 

Ik ben zeer tevreden over deze school, maar wie weet zijn er ouders die andere ideeën of suggesties hebben en dat jullie dat kunnen neerleggen bij mij, zodat ik er ook iets mee kan doen. Natuurlijk is dat geen garantie dat het allemaal gaat lukken, maar proberen kan altijd.