Opvoeden en opgroeien

Schoolmaatschappelijk werk

Beste ouders/verzorgers,
Onze namen zijn Bonnie Bakker en Elsbeth Zanen en wij zijn dit jaar de schoolmaatschappelijk werkers vanuit Kwadraad, verbonden aan de Driemaster.

 

  Bonnie Bakker
Werkdagen; di, do, vrijdag ochtend
Emailadres; b.bakker@kwadraad.nl 
Tel nr; 06-40694665
Elsbeth Zanen
Werkdagen; ma, di ochtend, do, vrij ochtend
Email adres; e.zanen@kwadraad.nl 
Tel nr; 06-15295154

 

Het SMW is er voor ouders, leerlingen en leerkrachten in het basisonderwijs.
Aanmelden kan via de leerkracht, via de intern begeleider of u kunt mij rechtstreeks bellen met u vraag om of als u wilt dat ik even met een onderwerp meedenk.
Om een kind bij het SMW aan te melden is toestemming van (beide) gezaghebbende ouders nodig.

 

Met welke vragen kunt u naar het SMW?
Het schoolmaatschappelijk werk kan bijvoorbeeld helpen wanneer:

 • Uw kind de omgang met anderen niet makkelijk vindt;
 • U zich zorgen maakt over uw kind i.v.m. uw scheiding;
 • Uw kind moeite heeft met het organiseren van schoolwerk of problemen op school heeft;
 • Uw kind problemen met u of anderen thuis heeft;
 • Uw kind problemen heeft in zijn vrije tijd;
 • Uw kind niet lekker in z’n vel zit en niet goed weet hoe dat komt;
 • Uw kind niet luistert/ zich niet aan afspraken houdt;
 • U wilt dat er iemand met u meedenkt over de opvoeding;
 • Als u twijfelt of het SMW wat voor u kan doen, dan kunt u mij altijd bellen/mailen om te overleggen of ik iets voor u kan betekenen.


Wat biedt het SMW?

 • Kortdurende hulpverlening/meedenken aan ouders en/of kinderen in maximaal vijf gesprekken;
 • Verwijzen en toe leiden naar meer specifieke hulp, zoals het algemeen maatschappelijk werk, GGZ, jeugdhulp.
 • Groepstrainingen op het gebied van scheiding (KIES) en weerbaarheid.

Ik denk, zo nodig, graag met u mee met als doel om u kind een zo goed mogelijke tijd te laten hebben op de basisschool.

 

Centrum voor jeugd en gezin

Voor vragen over opvoeden en opgroeien.
 
Opvoeden en opgroeien is niet altijd even makkelijk. Soms is informatie, advies of ondersteuning welkom of nodig. In Leidschendam-Voorburg is één centraal punt voor alle vragen over opvoeden en opgroeien: het centrum voor jeugd en gezin (CJG).

 

Binnen het CJG is veel kennis en ervaring aanwezig over opvoeden en opgroeien. Diverse organisaties werken er samen onder één dak. Dat heeft als groot voordeel dat u snel antwoord op uw vragen krijgt en dat er meteen hulp aanwezig is, als dat nodig is. 

Een antwoord op al uw vragen
Bij het CJG kan iedereen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien. Heeft u bijvoorbeeld vragen over gedrag, gezondheid, voeding, relaties of psychische problemen met betrekking tot uw kind? De medewerkers van het CJG en het jeugdteam kunnen veel vragen beantwoorden,  of weten wie u verder kan helpen. U hoeft het dus niet zelf uit te zoeken. De hulpverlening of adviezen vanuit het CJG zijn gratis en vrijwillig en als u dat wilt anoniem.

Veel informatie over opvoeden en opgroeien van jongeren tot 23 jaar staat ook op de

website van het CJG.

CJG op school 
De intern begeleider/zorgcoördinator van de school werkt nauw samen met de schoolmaatschappelijk werker en een consulent vanuit het samenwerkingsverband PO of VO. Ook de Jeugdgezondheidszorg en de leerplicht zijn aanwezig in de scholen. Soms zijn er vragen die de inzet van nog meer deskundigen nodig hebben. Dan is de schoolmaatschappelijk werker de verbinding naar het jeugdteam en de andere partijen in het CJG. 

Hulp vanuit het CJG wordt altijd in overleg met én na toestemming van de ouders en de jongere, ingezet. Dit geldt ook voor een aanvraag bij het jeugdteam. Het jeugdteam heeft veel expertise in huis, zoals lichte opvoedondersteuning, ambulante hulpverlening en jeugd geestelijke gezondheidszorg, waarmee veel vragen binnen het team beantwoord kunnen worden. Ook het jeugdteam is vrij toegankelijk. 

Jongeren
Jongeren van 12 tot 23 jaar kunnen ook zelf met hun vragen bij het CJG terecht. Als je ergens mee zit kan je dat natuurlijk op school met de zorgcoördinator of het schoolmaatschappelijk werk bespreken. Maar als je het juist prettig vindt met iemand te praten die je (nog) niet kent, kan je contact zoeken met het CJG, of een van de jongerenwerkers van Sport en Welzijn.

Centrum voor Jeugd en Gezin
Prinsenhof 4G
2263 EV Leidschendam