Rots- en Waterschool

Basisschool de Driemaster is een Rots- en Waterschool. Dat wil zeggen dat alle kinderen ieder jaar Rots- en Waterlessen krijgen en dat alle leerkrachten een Rots- en Watertraining hebben gehad. Rots en Water is een psycho-fysieke training. Tijdens de lessen wordt steeds gestart vanuit een fysieke invalshoek waarmee mentale en sociale vaardigheden worden aangereikt en verworven.  Dus…  eerst leren kinderen hun eigen lichaam kennen (lichaamsbewustzijn vergroten). Hierdoor gaan kinderen hun eigen emoties beter herkennen. Vervolgens kunnen kinderen beter reageren op emoties van anderen.

 

Actie wordt afgewisseld door momenten van zelfreflectie. De training geeft kinderen gereedschappen om voor zichzelf en voor anderen op te komen. De kinderen leren zich onafhankelijk op te stellen en eigen keuzes te maken (Rots). Daarnaast leren ze hoe ze met anderen samen werken, spelen en leven (Water). 

De fundamenten van een Rots en Watertraining zijn:

  • zelfvertrouwen
  • zelfreflectie
  • zelfbeheersing

De onderwerpen die in een Rots en Watertraining uitvoerig aan bod komen zijn: 

  • stevig staan, rustig ademhalen en concentreren
  • het herkennen en aangeven van grenzen
  • een bewuste keuze maken en daar aan vast houden (de Rotskwaltiteit)
  • je verplaatsen in de ander, vriendschap en verbondenheid (de Waterkwaliteit)
  • jezelf zijn in contact met anderen
  • voor anderen opkomen
  • concentratie en focus

Een zeer belangrijk, fundamenteel thema is het voorkomen van pesten (preventieve werking) en indien aanwezig, het aanpakken van pestgedrag in de klas en school. Rots en Water is een bewezen effectieve antipest methodiek. Voor Wetenschappelijke onderbouwing kunt U de volgende link aanklikken. https://www.rotsenwater.nl/onderzoek/rots-en-water-wetenschappelijk-bewezen-effectief/

 

Alle leerkrachten hebben een Rots en Watertraining gehad en meerdere teamleden hebben de uitgebreide 3-daagse training gevolgd. Het team volgt ook geregeld een opfriscursus. De Rots en Water specialist is verantwoordelijk voor de aansturing van het programma binnen de school. Er wordt zorg voor gedragen dat elke klas minimaal 1x per jaar een blok van 10 wekelijkse lessen aangeboden krijgt. Daarnaast wordt er ‘gerouleerd’.

 

De sociaal- emotionele ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd vanaf groep I d.m.v. Mijn Kleutergroep en SCOL. De kinderen worden gevolgd en waar nodig worden individuele acties of acties t.b.v. de hele groep uitgevoerd. Hiervoor worden extra Rots en Water lessen "op maat" gegeven door onze Rots en Water specialist.