Identiteit

Onze school is een protestants christelijke basisschool waarin de Bijbel de basis vormt voor het leefklimaat, waarnaar wij streven. Een leefklimaat waarin ieder kind, iedere ouder en ieder teamlid tot zijn en haar recht kan komen. De liefde van God in de persoon van Jezus Christus laat ons normen en waarden zien, die het richtsnoer vormen voor het leven van alle dag. Waarden als respect, openheid en vergeving worden niet alleen voorgehouden, maar ook voorgeleefd. 

 

 

Je mag zijn wie je bent!

Al jaren is onze school een open protestants christelijke school, waarmee wij bedoelen dat iedereen op onze school welkom is, ongeacht de culturele of religieuze achtergrond. Wel verwachten wij dat ouders/verzorgers en kinderen onze overtuiging respecteren en aanvaarden dat zij ermee in aanraking komen en meewerken aan activiteiten die daarbij horen. Anderzijds respecteren wij anders gelovigen en geven we als school informatie over de wereldgodsdiensten.