Identiteit

Onze school is van oorsprong een protestants christelijk school. We besteden aandacht aan verhalen uit de bijbel maar die worden vertaald naar de belevingswereld van de leerlingen waarin normen en waarden centraal staan. Wij hechten veel belang aan respect voor elkaar, elkaars denkbeelden en overtuigingen. Uiteraard vieren we de Christelijke feestdagen met de kinderen en elkaar.

 

 

Je mag zijn wie je bent!

Wij zijn een open school waarin alle leerlingen, ouders en collega’s zich veilig en vertrouwd moeten kunnen voelen. Alle leerlingen zijn welkom op onze school ongeacht hun culturele of religieuze achtergrond. Wij verwachten deze instelling van alle ouders en kinderen op school en wij vragen hen te respecteren dat ze in aanraking komen en meewerken aan activiteiten die daarmee verband houden. Onze school onderwijst alle leerlingen over de diverse wereldgodsdiensten.