Regels en afspraken

 • Overblijfouders zorgen ervoor tijdig aanwezig te zijn (dit is om 11.50 uur voor de onderbouw en om 12.05 uur voor de bovenbouw
 • De leerkracht draagt de kinderen over aan de overblijfouder(s) en daarmee ook de verantwoordelijkheid over de kinderen
 • Wanneer er bijzonderheden zijn wordt dit bij overdracht direct gemeld aan de overblijfouder.
 • Voor het eten wordt er met de kinderen gebeden.
 • Er wordt gezorgd voor passende plekken om te eten met de kinderen.
 • De overblijfouder zorgt ervoor dat alle kinderen rustig kunnen eten en drinken.
 • De kinderen blijven rustig op hun plaats zitten.
 • Wat niet wordt opgegeten gaat mee terug naar huis.
 • Overblijfouders zijn er niet om kinderen te voeren of om erop toe te zien dat echt alles wordt opgegeten. Natuurlijk moet er wel gegeten worden.
 • Kinderen kunnen pas naar het toilet na toestemming van de overblijfouder.
 • Deze houdt in de gaten of er niet teveel kinderen tegelijkertijd naar het toilet gaan.
 • Na het eten gaan de kinderen bij droog weer naar buiten.
 • De ouders blijven verantwoordelijk voor de kinderen tot het moment dat ook de andere kinderen van de school naar binnen kunnen (13.05 uur).
 • Daarna dragen de overblijfouders de verantwoordelijkheid over aan de leerkrachten en melden zij zonodig bijzonderheden.
 • Bij regen blijven de kinderen binnen en wordt er voor verschillende activiteiten gezorgd door de overblijfouders en kan er onder voorwaarden gebruik worden gemaakt van de gymzaal.
 • Kinderen die overblijven, mogen niet met een vriendje of vriendinnetje mee naar huis om te gaan eten. Dat kan alleen met vooraf schriftelijke toestemmening van de ouders.
 • Overblijfouders houden een presentielijst bij ter controle.
 • Wanneer overblijfouders kinderen op school hebben kunnen deze in de groep van hun eigen klas meegaan. Zij kunnen echter wel gratig overblijven.
 • Overblijfouders kunnen een eigen kind, dat nog niet op school, in geval van nood meenemen tijdens het overblijven. In zulke gevallen wordt dit eerst besproken met de directie.
 • Alle kinderen blijven onder toezicht van de overblijfouders en zwerven dus niet door de school. Zij zijn dus nooit zonder toezicht.
 • Wanneer kinderen nog werk moeten afmaken, voorbereidingen moeten doen voor hun spreekbeurt of een leerkracht moeten helpen, dan moet dit eerst gecommuniceerd worden met de leerkracht en de overblijfouder.
 • Bij wangedrag (bijv. brutaal zijn, geen respect tonen voor volwassenen, vernielingen aanrichten e.d.) en/of wanbetaling (achterstand in betaling na twee aanmaningen) kan worden besloten tot uitsluiting van het overblijven.
 • Wangedrag wordt door de overblijfouders bij de overblijfcoördinator, Mieke Kraan, gemeld. Na twee keer wangedrag nemen Mieke en Patty Roos, directeur basisschool de Driemaster, contact op met de ouders om hen op de hoogte te brengen van het wangedrag. Mocht het gedrag niet verbeteren, dan volgt uitsluiting van het overblijven.
 • Na het eten wordt de overblijfplek schoongemaakt.
 •  Straffen:
  • Apart zetten
  • Leerkracht inschakelen bij grote problemen
 • Nooit:
  • Schreeuwen
  • Op de gang laten staan
  • Uitsluiten van buitenspelen
  • Hele pauze laten zitten
 • Er wordt tijdens het overblijven door de overblijfouders nooit gerookt. Ook niet op het schoolplein.
 • Er wordt nooit grof tegen kinderen gesproken.
 • Er wordt nooit meer dan strikt noodzakelijke informatie over de kinderen (of ouders) uitgewisseld).

  

Regels op het Jan Mulderplein:

 • De kinderen uit groep 6,7 en 8 mogen in de overblijfpauze spelen op het Jan Mulderplein.
 • Voor dat ze hier gaan spelen, moeten zij (als dit nodig is) naar het toilet zijn geweest. Eenmaal op het Jan Mulderplein kunnen zij niet terug om naar het toilet te gaan.
 • Zij lopen o.l.v. een overblijfouder naar het Jan Mulderplein.
 • Er zijn altijd minimaal twee overblijfouders op het Jan Mulderplein aanwezig in geval van calamiteiten kan er één ouder met de kinderen terug lopen naar school.
 • Kinderen spelen samen op het Jan Mulderplein en houden rekening met andere mensen die gebruik maken van het Jan Mulderplein.
 • De kinderen lopen naar school terug o.l.v. een overblijfouder. 

 


De kinderen dienen zelf een lunchpakket mee te nemen. Het is vanzelfsprekend dat de kinderen zich aan de overblijfregels houden. Bent u ingelogd in het systeem van TSO-assistent dan ziet u een knop OVERBLIJFINFO. Daar vindt u alle regelingen en afspraken, voor ouders/verzorgers, kinderen en overblijfvrijwilligers. Het schoolbestuur is formeel verantwoordelijk voor de TSO – zie schoolgids.