Organisatie

Scholen zijn wettelijk verplicht om gelegenheid tot overblijven te bieden. Het overblijven op de Driemaster wordt verzorgd door ouders en leerkrachten. De directie is eindverantwoordelijke.

De overblijf wordt gecoördineerd door Anita Ruigrok van de Werve. Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-assistent, een online systeem. Hierdoor heeft de overblijfcoördinator altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergiën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. 
Anita is te bereiken op het mailadres: overblijf@driemaster.lucasonderwijs.nl, of op nummer 06-57953218.

Overblijf tijden

 

Voor de groepen 1 t/m 4 start de overblijf om 12.00 uur. De kinderen hebben tot 12.30 uur de tijd om te eten en te drinken. Daarna gaan zij buiten op het schoolplein spelen. Kinderen die hun eten en drinken niet op krijgen, nemen het mee terug naar huis. 

 

De groepen 5 t/m 8 starten met de overblijf om 12.15 uur. In principe gaan ook zij om 12.30 uur naar buiten. Mochten zij hun eten en drinken niet op hebben krijgen zij een kwartier extra aan de overblijftafel in het atrium om verder te eten. Mocht het eten en drinken daarna nog niet op zijn dan gaat het mee terug naar huis. 

 

Alle kinderen gaan om 13.05 uur terug naar hun klas.

 

Buitenspelen 

 

Voor de leerlingen die op het schoolplein buitenspelen geldt dat zij gebruik mogen maken van de materialen van 'het hopje' met hun eigen kaart. 

De leerlingen van groep 6 t/m 8 spelen op het Jan Mulderplein. Zij dragen daar gele hesjes zodat duidelijk is dat zij van de overblijf zijn. Er gaan altijd minimaal 3 overblijfkrachten mee naar het Jan Mulderplein.