Organisatie

Scholen zijn wettelijk verplicht om gelegenheid tot overblijven te bieden. Het overblijven op de Driemaster wordt verzorgd door ouders en leerkrachten. De directie is eindverantwoordelijke.

De overblijf wordt gecoördineerd door Anita Ruigrok van de Werve. Zij verzorgt de registratie, administratie en declaratie van de tussenschoolse opvang door middel van TSO-assistent, een online systeem. Hierdoor heeft de overblijfcoördinator altijd zicht op belangrijke informatie zoals allergiën, medicatie en telefoonnummers van de ouders. 
Anita is te bereiken op het mailadres: overblijf@driemaster.lucasonderwijs.nl, of op nummer 06-57953218.

Op dit moment zijn er ongeveer 160 kinderen die overblijven op de Driemaster. Eigenlijk is de overblijf een service die we aanbieden voor ouders van leerlingen die niet in staat zijn hun kinderen zelf thuis op te vangen. U kunt dan denken aan ouders die werken, te ver weg wonen of door ziekte niet in staat zijn hun kinderen thuis te laten overblijven.

In de loop van de tijd blijkt dat de overblijf vooral gemak biedt voor ouders. Door het grote aantal kinderen dat overblijft ondervinden de overblijfkrachten veel problemen. Het plein is te vol en er zijn veel conflicten tussen leerlingen. We vragen u dan ook dringend uw kinderen alleen over te laten blijven als het niet anders kan!

De huidige overblijfcoördinator, juf Anita Ruijgrok vd Werve, heeft aangegeven tot aan de zomervakantie te blijven, daar zijn we heel blij mee. Na de zomervakantie zal er dus sowieso een verandering in de overblijf komen.

Om alles tot aan de zomervakantie goed en voldoende veilig te laten verlopen worden er een aantal maatregelen genomen:

  • De onderbouw en bovenbouw worden opgesplitst tijdens het buiten spelen. De onderbouw (groep 1 t/m 4) speelt buiten van 12:00 tot 12:30, de bovenbouw van 12:30 tot 13:00. De onderbouw eet zijn lunch dan tussen 12:30 en 13:00. De bovenbouw eet zijn lunch tussen 12:15 en 12:30.

 

  • De kinderen die thuis eten gaan via de voordeur naar buiten. Het schoolplein wordt tijdens de lunch alleen gebruikt door kinderen die overblijven. Ouders halen hun kind op bij de voordeur.

 

  • Tijdens het buiten spelen zijn er twee leerkrachten die de overblijfouders ondersteunen. Zij zijn dan ook op het plein aanwezig. Dit is voor de leerkrachten en andere collega’s een extra belasting bovenop hun werkzaamheden en dus een “noodmaatregel”.

 

  • Er gaat gebruik gemaakt worden van gele en rode kaarten voor leerlingen die zich niet aan de regels houden.