Agenda

21 juni 2018
Rapporten mee naar huis
25 juni 2018
Studiedag
Alle kinderen vrij
28 juni 2018
Wisselmiddag
13.20-14.00 uur
2 t/m 6 juli 2018
Ouder-kindgesprekken (facultatief)
U wordt uitgenodigd door de leerkracht of u geeft zelf aan een gesprek te willen over het rapport
5 juli 2018
Afscheid groep 2
12 juli 2018
Uitvegen groep 8
11.30 uur springt groep 8 voor de allerlaatste keer de school uit
13 juli t/m 24 augustus 2018
Start zomervakantie
vrijdag alle kinderen 's middags vrij